سَر زدن (دیدن) قوانین کارتون فانتزی کارتون

سَر زدن (دیدن): قوانین کارتون فانتزی کارتون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، غواصی زیر نور در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک تابش نور خورشید به زیر آب را در حالی که یک غواص در حال غواصی است نشان می دهد.

عکس ، غواصی زیر نور در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

غواصی زیر نور در تصویر روز نشنال جئوگرافیک/عکس

عبارات مهم : تصویر

عکس روز نشنال جئوگرافیک تابش نور خورشید به زیر آب را در حالی که یک غواص در حال غواصی است نشان می دهد.

عکس ، غواصی زیر نور در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

واژه های کلیدی: تصویر | غواصی | خورشید | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs