سَر زدن (دیدن) قوانین کارتون فانتزی کارتون

سَر زدن (دیدن): قوانین کارتون فانتزی کارتون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی موقعیت تاریخی اصلاح طلبان بعد از اعتراضات اخیر / عباس عبدی

موضع اصلاح‌طلبان نسبت به اعتراضات و رویدادهای اخیر، یکی از اصیل‌ترین مواضعی است که یک گروه سیاسی می‌توانست اتخاذ کند. منظورم از موضع اصیل، صرفا درست بودن آن نیس

موقعیت تاریخی اصلاح طلبان بعد از اعتراضات اخیر / عباس عبدی

عباس عبدی: موقعیت تاریخی اصلاح طلبان بعد از اعتراضات اخیر

عبارات مهم : سیاسی

موضع اصلاح طلبان نسبت به اعتراضات و رویدادهای اخیر، یکی از اصیل ترین مواضعی است که یک گروه سیاسی می توانست اتخاذ کند. منظورم از موضع اصیل، صرفا درست بودن آن نیست، هرچند اعتقاد به درستی این موضع گیری نیز هستم ولی منظور از موضع اصیل، خالص بودن آن نسبت به ایده ها و ارزش های یک گروه و فارغ از منافع سیاسی و جناحی است.موضع اصلاح طلبان نسبت به اعتراضات و رویدادهای اخیر، یکی از اصیل ترین مواضعی است که یک گروه سیاسی می توانست اتخاذ کند. منظورم از موضع اصیل، صرفا درست بودن آن نیست، هرچند اعتقاد به درستی این موضع گیری نیز هستم ولی منظور از موضع اصیل، خالص بودن آن نسبت به ایده ها و ارزش های یک گروه و فارغ از منافع سیاسی و جناحی هست.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: احزاب و گروه ها ممکن است مواضعی را اتخاذ کنند که مطابق ارزش های آنان باشد، جهت نمونه از یک نامزد خاص و منسوب به خودشان دفاع کنند، ولی این موضع در عین درستی می تواند حمل به همسویی با منافع شود و اصالت مورد نیاز را نداشته باشد. ولی در این جریان نه تنها اصلاح طلبان به معنای مرسوم ذی نفع نبودند، بلکه شاید به تعبیری باید با اعتراضات همراهی و از آن دنباله روی می کردند تا دچار هزینه نشوند.

موقعیت تاریخی اصلاح طلبان بعد از اعتراضات اخیر / عباس عبدی

حداقل در کوتاه مدت چنین هزینه ای را پرداختند. هرچند به نظر بنده در میان و بلندمدت به نفع کشور موضع گیری کرده اند و از این حیث نام و یادشان باقی خواهد ماند، ضمن آنکه موضع گیری آنان در عمل هم بسیار موثر بود و هجوم تبلیغاتی علیه اصلاح طلبان به علت همین موفقیت بود. بخشی از افرادی که خود را منسوب به اصلاحات معرفی می کنند و به جای نقد چنین رویدادی، موضع دنباله روی با آن گرفتند به علت وحشت از همین هزینه ها بود که خود را تابع و همسو با اینترنت کردند. به نظر می رسید که اگر اصلاح طلبان وارد میدان نمی شدند و موضع گیری نمی کردند، چه بسا این جریان تخریبی گسترش می یافت یا در کوتاه مدت قابل جمع کردن نبود یا هزینه بسیاری را به کشور تحمیل می کرد.

اصالت موضع گیری جریان اصلاحات از اینجا ناشی می شود که این اعتراضات، به طور عادی با عنوان مردمی مواجه شده است بود. واقعیت این است که بخش مهمی از آنان نیز از همین مردم بودند و اعتراض و رفتارشان قابل فهم بود.

موضع اصلاح‌طلبان نسبت به اعتراضات و رویدادهای اخیر، یکی از اصیل‌ترین مواضعی است که یک گروه سیاسی می‌توانست اتخاذ کند. منظورم از موضع اصیل، صرفا درست بودن آن نیس

از سوی دیگر هجوم تبلیغاتی در دفاع از این جریان و خفه کردن هر صدای مخالفی در مقایسه با گذشته بی سابقه یا کم سابقه بوده است و بالاخره اینکه اصلاح طلبانی که در نقد این جریان گام برداشتند، نه تنها درون حکومت نیستند، بلکه به نوعی مطرود آن نیز هستند و اکثر آنان دچار پرسشها زندان و… شده است اند و تجربه و حس بدی نسبت به اوضاع دارند و چه بسا نقد آنان به اوضاع جاری کشور بیش از دیگران باشد، ولی این نقد را به حب و بغض های مرسوم در حوزه سیاست آلوده نکرده اند. موضع گیری آنان دقیق بود، همه آنان حق اعتراض را به رسمیت آشنا و اگرچه دفاع از خشونت و کوبیدن به طبل آن را برنتابیدند ولی نسبت به اعتراض کنندگان عادی خواهان مدارا و عدم برخورد شدند که خوشبختانه در طرف حکومت نیز این درخواست، بطور نسبی پژواک داشت.

آنان در عین حال از دو منظر مخالف این برنامه ها بودند. اول از جهت ذات چنین رفتارهایی که می تواند به سرعت ابعاد تخریبی و ویرانگر پیدا کند و هیچ منفعتی در آن جهت کشور و مردم و طبقات ضعیف متصور نباشد و دوم در این مورد خاص از حیث دست های پشت ماجراست که مثل کسانی که در گوشه ای نشسته اند تا بلکه به طعمه قطعه قطعه شده است حمله کنند. هر دو وجه ماجرا مورد توجه اصلاح طلبان بود. ولی وجه مهم تر در موضع گیری آنان، توجه به ریشه های عمیق اجتماعی و سیاسی بروز این رفتارها بود. در مجموع می توان مدعی شد که مواضع آنان در این جریان سازنده و نیز بسیار موثر بود. به خاص در شرایطی که مجموعه اصولگرایان در انفعال و درماندگی به سر می بردند. مساله مهم از اینجا به بعد هست. این مواضع را هر روز نمی توان اتخاذ کرد. این مواضع سلبی کارکردهای محدودی دارند.

به علاوه طبقه میانگین جامعه و نیز بسیاری از مردم که در برابر این اعتراضات موضع روشنی نداشتند و حتی بعضا همدلی نیز می کردند ولی از همراهی عملی پرهیز داشتند، به مرور احساس مثبتی نسبت به مواضع اصلاح طلبان پیدا کردند و حتی در اینترنت نیز با اعتماد به نفس شایسته ای حضور یافته اند و بخشی از کسانی که در روزهای اول نیز به جمع خشونت ورزان پیوسته و آن را جنبش می کردند، در ادامه عذر درخواست کردند و از این جریان کناره گیری کردند.

موقعیت تاریخی اصلاح طلبان بعد از اعتراضات اخیر / عباس عبدی

این مجموعه از نیروها اکنون نیازمند یک برنامه عملی و مشخص حول یک ایده روشن از سوی جریان اصلاح طلب هستند که با تحلیلی دقیق ریشه پرسشها را بشکافد و با ایده پردازی و جمع شدن نیروها حول این ایده و برنامه نشان دهد که به تناسب مواضع سلبی در برابر حرکات تخریبی و خشونت آمیز، قادر است که ایده های روشن جهت عبور از این اوضاع ارایه کند. اصلاح طلبان در یک موقعیت سیاسی تاریخی قرار دارند. آنان باید نقش تاریخی خود را جهت عبور از این اوضاع ناپایدار ایفا کنند و افکار عمومی جامعه را نسبت به راه حل های خود موافق کنند.

بطور طبیعی بخش مهمی از اصولگرایان نیز باید مخاطب این تحلیل ها قرار گیرند. به نظر می رسد که غالب آنان نیز متوجه مسئله جامعه هستند، هرچند در اولویت پرسشها و راه حل ها ممکن است تفاوت نظر باشد ولی بسط یک گفتمان عبور از تنگناهای موجود و گفت وگو اطراف آن وظیفه مهم هر نیروی سیاسی است که در شرایط کنونی ظرفیت اصلاح طلبان جهت تحقق این نشانه زیاد هست. این آخرین وقت جهت نیروهای اصلاح طلب است.

موضع اصلاح‌طلبان نسبت به اعتراضات و رویدادهای اخیر، یکی از اصیل‌ترین مواضعی است که یک گروه سیاسی می‌توانست اتخاذ کند. منظورم از موضع اصیل، صرفا درست بودن آن نیس

واژه های کلیدی: سیاسی | اعتراضات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs