سَر زدن (دیدن) قوانین کارتون فانتزی کارتون

سَر زدن (دیدن): قوانین کارتون فانتزی کارتون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ادعای رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان ایران

رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: کشور عزیزمان ایران نباید اجازه ترساندن موجودیت اسرائیل را پیدا کند.

ادعای رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان ایران

ادعای رییس جمهور رژیم صهیونیستی علیه ایران

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: کشور عزیزمان ایران نباید اجازه ترساندن موجودیت اسرائیل را پیدا کند.

به گزارش ایسنا، روون ریولین، رییس جمهور رژیم صهیونیستی مدعی شد: حمایت کشور عزیزمان ایران از تروریسم نه تنها تهدیدی جهت منطقه بلکه تهدیدی جهت دنیا است.

ادعای رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان ایران

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: کشور عزیزمان ایران نباید اجازه پیدا کند موجودیت اسرائیل را ترساندن کند. همانطور که می دانید بعضی کشورهای اروپایی روابط نزدیکی با کشور عزیزمان ایران دارند ولی اروپا باید در تصمیم گیری راجع به روابطش با کشور عزیزمان ایران بسیار محتاط باشد چراکه این کشور یک حامی تروریسم است.

این مقام صهیونیستی همچنین گفت که ترساندن کشور عزیزمان ایران باید از بین برود و مورد نیاز است که این مسئله مورد پیگیری قرار گیرد.

رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: کشور عزیزمان ایران نباید اجازه ترساندن موجودیت اسرائیل را پیدا کند.

به گزارش ایسنا، مقامات صهیونیستی در حالی این ادعاهای بی اساس و خصمانه را علیه کشورمان مطرح و تلاش می کنند کشور عزیزمان ایران را ترساندن جلوه دهند که آمریکا و غرب و متحدان منطقه ای ارزش مشمول بر رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای عربی حامیان مهم تفرقه افکنی و فرقه گرایی و در نیتجه آن، ظهور و توسعه تروریسم در دنیا هستند. با این حال، آنها همواره تلاش داشته اند تا با تکرار ادعاهای خود توجه جامعه بین الملل را از واقعیات دور کنند و فشارهای خود بر کشور عزیزمان ایران را ادامه دهند.

واژه های کلیدی: ایران | تروریسم | صهیونیستی | رییس جمهور | کشورهای عربی | رژیم صهیونیستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs